browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Xunta xeral ordinaria

Posted by on 24/02/2015

XUNTA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN FROLES MARELIÑAS.

Víctor Castro Freaza, como presidente da Asociación Cultural de Froles Mareliñas.

CONVOCA.

Xunta Xeral Ordinaria, que tera lugar o vindeiro domingo dia 1 de marzo de 2.015 as 11:30 horas en primeira convocatória e 12:00 horas en segunda, no local de Froles Mareliñas.

ORDE DO DÍA:

  • Lectura e aprobación da acta anterior.
  • Estado de Contas.
  • Información sobre as actividades.
  • Serán de Froles Mareliñas.
  • Os maios.
  • Rogos e preguntas.

[cn-social-icon]

Comments are closed.