browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Política de Privacidade.

Conforme as disposicións do RGPD, informamos que os seus datos serán tratados nos nosos arquivos para fins de mantemento e cumprimento da relación coa nosa organización, incluíndo o envío de comunicacións no contexto desa relación.

Do mesmo xeito, os seus datos serán trasladados en todos os casos necesarios para o desenvolvemento, implantación e control da relación coa nosa organización ou nos casos en que autorizado por un regulamento con forza de lei. Conforme RGPD pode exercitar os dereitos ARCO para Asociaciación Cultural Froles Mareliñas, situado na Baixada á estación de Renfe S / N, 36320 – Chapela – Redondela, anexando unha fotocopia do seu ID.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación adxunta, está suxeito ao deber de segredo e só se dirixe ao seu destinatario. No caso de que vostede non é o destinatario, pedimos que indicar e comunicar o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

O proveedor da sociedade da información debe ter en conta que, ademais de a información proporcionada aos destinatarios do servizo a través da súa “política de privacidade” debe ter textos legais adicionais relativas a outras normas obrigatorias tales como, pero non forma limitada ou exclusivo, condicións xerais do contrato, propiedade intelectual, condicións de uso do sitio web e responsabilidades a este respecto, é o que o propio 34/2002, de 11 de xullo de Servizos lei da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico pode establecerse en calquera outro precepto fóra do seu artigo 10 ou incluso completar a información que, en relación con isto, era necesaria.