browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Avisos Legais.

Este Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesibles na URL https://frolesmarelinas.com (en diante, o sitio web), que a Asociación Cultural Froles Mareliñas pon a disposición dos internautas.

O uso do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal cada unha das ocasións en que se pretende utilizar a web, xa que o texto se pode cambiar a criterio do propietario web, ou por mor dunha modificación lexislativa , xurisprudencia ou en práctica comercial

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Nome do título: Víctor Castro
Oficina rexistrada: Baixada á estación Renfe S/N
Poboación: Chapela – Redondela
Provincia: Pontevedra
C.P .: 36320
C.I.F.: G94024890
Número de teléfono: 687382508
Correo electrónico: frolesmarelinas@hotmail.com
Datos de rexistro:

2.- OBXETO.

O sitio web fornece aos usuarios o mesmo acceso á información e servizos que ofrece a Asociación Cultural Cultural Froles Mareliñas ás persoas ou entidades interesadas neles.

3.- ACCESO E USO DA WEB.

3.1.Acceso e utilización gratuítos da web.
O acceso á web é gratuíto para os usuarios do mesmo.
3.2.Rexistro de usuarios.
En xeral, o acceso e uso do sitio web non require a suscripción previa nin o rexistro dos usuarios do mesmo.

4.- CONTIDOS DA WEB.

A lingua utilizada polo propietario no sitio web será o galego (en ocasións o español). A Asociación Cultural Froles Mareliñas non se fai responsable da falta de comprensión ou comprensión da lingua da web polo usuario ou das súas consecuencias.
Asociaciación Cultural Froles Mareliñas pode modificar o contido sen previo aviso, e eliminar e cambia-las dentro do sitio web e como acceder a eles, sen xustificación e libremente, non asumir a responsabilidade polas consecuencias que poden causar a os usuarios.
O uso do contido web está prohibido para promover, contratar ou anunciar ou información propietarias ou de terceiros sen a autorización do Asociaciación Cultural Froles Mareliñas, enviar publicidade ou información utilizando a este servizo ou información disposición dos usuarios, independentemente de se o uso é gratuito ou non.
Ligazóns ou hyperlinks que incorporan terceiros nos seus sitios, de cara a este sitio será a apertura da web completo, non pode expresar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou enganosas ou se involucrar en accións desleais ou ilegais Contra a Asociación Cultural Froles Mareliñas.

5.- LIMITACIÓN DA RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso ao sitio web como o uso non considerado que se poida facer da información contida nel é responsabilidade exclusiva da persoa que a realiza. A Asociación Cultural Froles Mareliñas non será responsable das consecuencias, danos ou prexuízos que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. A Asociación Cultural Froles Mareliñas non se fai responsable dos erros de seguridade que puidesen ocorrer ou por calquera dano que se poida causar ao sistema informático (hardware e software) do usuario ou aos arquivos ou documentos almacenados nel, como resultado de:

  • A presenza dun virus na computadora do usuario que se usa para conectarse aos servizos e contidos da web.
  • Un mal funcionamento do navegador.
  • E / ou o uso de versións non actualizadas delas.

A Asociación Cultural Froles Mareliñas non se fai responsable da fiabilidad e rapidez dos hipervínculos que se incorporan á web para a apertura doutros. A Asociación Cultural Froles Mareliñas non garante a utilidade destes enlaces, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destes enlaces ou o bo funcionamento destes sitios web.
Asociaciación Cultural Froles Mareliñas non será responsable de virus ou programas de ordenador que danos ou pode danar os sistemas ou ordenadores de usuarios que acceden a súa web ou outros sitios que son acceder a través de ligazóns nesta web.

6.- USO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

O sitio web de forma propia non usa cookies nin ningún outro método invisible de recolección de información cando o usuario navegue por ela, respectando a confidencialidade e a privacidade en todo momento.
* Preguntar se cookies utilizados DECLARACIÓN SOBRE Cookies A web utiliza cookies, pode consultar a nosa Política de cookies, respectando sempre a confidencialidade e privacidade dos mesmos.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade da Asociación Cultural Froles Mareliñas, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso do sitio web ou dos seus contidos debe ser exclusivamente privado. Está reservado exclusivamente a visualizalos, calquera outro uso que supón a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, para o que ningún usuario pode levar a realizar estas accións sen o previo consentimento por escrito da Asociación Cultural Froitas Mareliñas.

8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.

A Asociación Cultural Froles Mareliñas garante a protección e confidencialidade dos datos persoais de calquera natureza provistos polas nosas empresas clientes de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Todos os datos proporcionados polas nosas empresas clientes á Asociación Cultural Froles Mareliñas ou os seus empregados, serán incluídos nun ficheiro de datos automatizado de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade da Asociación Cultural Froitas Mareliñas, esencial para prestar os servizos solicitados polos usuarios.
Os datos proporcionados serán tratados de acordo co Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro), neste sentido a Asociación Cultural Froles Mareliñas adoptou os niveis de protección que son legalmente esixidos e instalou todas as medidas técnicas para o seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado por parte de terceiros. Non obstante, o usuario debe ter en conta que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. No caso de que considere oportuno transferir os seus datos persoais a outras entidades, informámoslle ao usuario dos datos proporcionados, o propósito do ficheiro e do nome e enderezo do cesionario, de maneira que o seu consentimento inequívoco a este respecto.
En cumprimento das disposicións da RGPD, o usuario pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debes contactarnos en frolesmarelinas@hotmail.com

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE.

Este Aviso Legal será interpretado e rexido de acordo coa lexislación española. A Asociación Cultural Froles Mareliñas e os usuarios, que renuncian expresamente a calquera outra xurisdición que lles corresponda, envíense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario por calquera disputa que poida derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, a Asociación Cultural Froles Mareliñas eo usuario, presentarán, exonerando expresamente calquera outra xurisdición, aos xulgados do domicilio da Asociación Cultural Froitas Mareliñas.